Håkan Jivegård Redovisningskonsult

Den lilla byrån med det stora personliga engagemanget skräddarsytt för just ditt företag - rätt tjänst till rätt pris. Vi har mångårig kompetens för att kunna tillgodose alla småföretagares dagliga rutiner/frågeställningar.

Tjänster

Redovisning-Bokslut

 • Löpande bokföring
 • Betalningsrutiner

 • Rapportering moms/arbetsgivaravgifter till skatteverket
 • Resultatuppföljning/ analyser
 • Löneregistrering
 • Bokslut/Årsredovisning
 • Inkomstdeklarationer

Rådgivning

 • Affärsrådgivning

 • Kvalificerade redovisningsfrågor

Skatt

 • Företagsbeskattning

 • Fåmansföretagsbeskattning

 • Moms

 • Fastighetsskatt

 • Förvärv

Bolagsärende

 • Nybildningar/ombildningar

 • Bolagsändringar

 • Apportemission

 • Biträde vid likvidation

Vi använder/kan jobba med:

 • Briljant Ekonomisystem - ett av marknadens mest användarvänliga administrationsprogram
 • Fortnox
 • Visma
 • Wolters Kluwer
 • Björn Lundén